Εμφάνιση # 
Τίτλος
Από την εκλογή: 28 Απριλίου 1998 - Η φήμη(Από το 1o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
Από την εκλογή: 28 Απριλίου 1998 - Η διαβεβαίωση(Από το 1o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
Από την εκλογή: 28 Απριλίου 1998 - Το υπόμνημα εκλογής(Από το 1o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
Από την εκλογή: 28 Απριλίου 1998 - Η δέηση(Από το 1o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
Από την εκλογή: 28 Απριλίου 1998 - Η ακολουθία(Από το 1o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
Από την εκλογή: 28 Απριλίου 1998 - Η εκλογή(Από το 1o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
31 Δεκεμβρίου 2007 - Το τελευταίο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα(Από το 2o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
25 Δεκεμβρίου 2007 - Το τελευταίο Χριστουγεννιάτικο μήνυμα(Από το 2o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
26 Οκτωβρίου 2007 - Στο σπίτι(Από το 2o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
26 Οκτωβρίου 2007 - Η επιστροφή στην Αθήνα(Από το 2o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
Thursday the 20th.