Εμφάνιση # 
Τίτλος
Από την εκλογή: 28 Απριλίου 1998 - Η ακολουθία(Από το 1o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
Από την εκλογή: 28 Απριλίου 1998 - Η δέηση(Από το 1o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
Από την εκλογή: 28 Απριλίου 1998 - Το υπόμνημα εκλογής(Από το 1o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
Από την εκλογή: 28 Απριλίου 1998 - Η διαβεβαίωση(Από το 1o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
Από την εκλογή: 28 Απριλίου 1998 - Η φήμη(Από το 1o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
Από την εκλογή: 28 Απριλίου 1998 - Η πρώτη δήλωση(Από το 1o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
Από τον ενθρονιστήριο λόγο: 9 Μαΐου 1998 - Η ενθρόνιση(Από το 1o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
Από τον ενθρονιστήριο λόγο: 9 Μαΐου 1998 - Η πρόκληση για την Εκκλησία(Από το 1o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
Από τον ενθρονιστήριο λόγο: 9 Μαΐου 1998 - Η ευθύνη της Εκκλησίας(Από το 1o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
Από τον ενθρονιστήριο λόγο: 9 Μαΐου 1998 - Ελληνισμός και Ορθοδοξία(Από το 1o cd Ο Ποιμενάρχης της Ευθύνης)
Friday the 21st.