Ομιλίες - Εκκλησία

Ομιλία περί Εκκλησίας, 10 Μαρτίου 1996

 

Ομιλία περί Εκκλησίας, 19 Ιουλίου 1996

 

Ομιλία περί Εκκλησίας, 5 Οκτωβρίου 1996

 

Ομιλία περί Εκκλησίας, 28 Φεβρουαρίου 1997

Saturday the 18th.