Λαοσυνάξεις

Λαοσύναξη Θεσσαλονίκης, 15 Ιουνίου 2000

 

Λαοσύναξη Αθηνών, 21 Ιουνίου 2000

 

Ομιλία στη Λαμία, 21 Ιουνίου 2000

 

Thursday the 20th.