Εμφάνιση # 
Τίτλος
ΚΩΝ. ΖΟΡΜΠΑ - "Λόγος προπεμπτικός", Εφημ. "Πληροφόρηση", Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008
ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - "Χριστόδουλος: πραγματικός χριστιανός και Έλληνας!", Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος 255, Ιανουάριος 2014
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΛΙΒΙΔΗ - "Ο Δημητριάδος Χριστόδουλος, όπως τον έζησα", Εφημ. "Πληροφόρηση", Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008
ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΛΙΒΙΔΗ - "Ο Δημητριάδος Χριστόδουλος (1974-1998)", Περιοδ. "Μαγνησία" αφιέρωμα, ΜΝΗΜΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Μάιος 2008
ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΙΝΤΣΙΝΗ - "Ο άοκνος και ανάργυρος Χριστόδουλος", Περιοδ. "Μαγνησία", αφιέρωμα, ΜΝΗΜΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Μάιος 2008.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ, "Μνήμη Χριστοδούλου", Ομιλία, Βόλος, 27/01/2013
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ, "Επιστολή Χριστόδουλου προς τον Ε.Μπαρόζο, Αντί μνημοσύνου..." Εφημ. "ΕΣΤΙΑ", 24/01/2013
ΕΛΕΝΗΣ ΣΥΡΙΒΕΛΗ - "Κείμενον..."ασεβές" (Περί Χριστοδούλου του ηγαπημένου)", Περιοδ. "Μαγνησία", αφιέρωμα, ΜΝΗΜΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Μάιος 2008
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΤΙΔΗ - "Ο άλλος Χριστόδουλος" (αναδημοσίευση από την Βολιώτικη Εφημ. "Ταχυδρόμος" 3/2/2008), Περιοδ. "Μαγνησία", αφιέρωμα, ΜΝΗΜΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Μάιος 2008
ΚΟΤΤΑΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, "Εκκλησιαστικός ηγέτης εποχής",Εφημ. "ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ", Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009
Friday the 24th.