Εκτύπωση

Διαβάστε το κείμενο στο ακόλουθο pdf.

Tuesday the 23rd.