Εκτύπωση

Διαβάστε το κείμενο στο ακόλουθο pdf.

Sunday the 20th.