Εκτύπωση

Διαβάστε το κείμενο στο ακόλουθο pdf.

Sunday the 25th.