Εκτύπωση

Διαβάστε το κείμενο στο ακόλουθο pdf.

Saturday the 18th.